Trainingen voor professionals

Vergroot je kennis met onze trainingen.

Aangifte van verblijf en adres in de BRP (eerste inschrijving in de BRP)

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Actualiteitencollege Burgerzaken

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

Actualiteitencollege frontoffice burgerzaken

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B0 Starterstraining

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

B10 Adresonderzoek

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B11 Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

B12 Huisbezoek, van vooronderzoek tot afhandeling

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B2 Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B3 Systematiek van gegevensverwerking

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B3 Systematiek van gegevensverwerking

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B4a Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

B4b Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

B5 Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

B6 Nationaliteitsrecht 1

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

B7 Migratie

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B8 Gegevensverstrekking

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

B9 Awb en procesrecht 1

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

Brondocumenten

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS / trouwambtenaar)

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Correctieverzoeken in de BRP

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

Engels aan de balie

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Hoe werkt de gemeente

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Internationaal Privaatrecht

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

L1 Registratie Niet Ingezetenen

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Masterclass briefadressen in de BRP

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

Persoonslijsten actualiseren en corrigeren

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Persoonslijsten lezen

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Rijkswet op de Nederlanderschap

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S1 Persoonsinformatievoorziening en privacy

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S10 Kwaliteit Identiteitsdocumenten

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S11 Kwaliteit BRP

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S12 Complexe rechtsfeiten in de BRP

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S13 Nationaliteitsrecht 2

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S2 Bijzondere situaties in de BRP

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S5 Personen en familierecht + IPR

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S6 Awb en procesrecht 2

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

S9 Adresonderzoek 2

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

SO Vaardigheden Specialist Burgerzaken

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

V1 Dienstverlening

IndividueelIndividueelIncompanyOpen inschrijving
IncompanyIndividueelIncompanyOpen inschrijving
Open inschrijvingIndividueelIncompanyOpen inschrijving

Verkiezingen voor projectleiders

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Verkiezingen voor stembureauleden

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Verklaring onder ede (VOE)

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Verweerschriften schrijven

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Wet dwangsom en beroep

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany

Wet op de lijkbezorging

IndividueelIndividueelIncompany
IncompanyIndividueelIncompany
Scroll naar boven